Badanie nowej głowicy skanowania przestrzennego oraz jej modyfikacji z przeznaczeniem dla robotów mobilnych do mapowania otoczenia

Budżet konsorcjum: 864 005 zł

Dofinansowanie: 588 350 zł (w tym dla PIAP: 453 250 zł)

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 – 30.06.2018

Realizatorzy:

  • Będkowski Janusz Mandala (Lider),
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nowatorskich głowic skanowania przestrzennego dla robotów mobilnych na bazie wynalazku firmy MANDALA. Głowica jest urządzeniem pomiarowym skanowania przestrzennego, działającym na zasadzie wprowadzenia lasera profilowego w dodatkowy ruch obrotowy.

Badania mają na celu weryfikację zastosowania głowicy w warunkach poligonowych, a następnie wykonanie odpowiednich modyfikacji w celu zapewnienia niezawodności rozwiązania. Zbadane zostaną możliwości zwiększenia dokładności skanowania
otoczenia poprzez zastosowanie układów pomiaru bezwładnościowego i dodania do map otoczenia nowych cech (np. kolor, temperatura) przy zastosowaniu dodatkowych czujników. Zostaną wykonane badania w laboratorium prób środowiskowych.

Badania poligonowe zostaną przeprowadzone na bazie komercyjnych robotów mobilnych naziemnych i latających. W wyniku projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do mapowania otoczenia.