Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napedem falowym dla rozpoznania podwodnego

Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

Cel projektu: Opracowanie nowej konstrukcji autonomicnzych biomimetycznych pojazdów podwodnych ABPP z napędem falowym dla celów rozpoznania podwodnego.

Konsorcjum:

  • Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS,
  • Akademia Marynarki Wojennej,
  • Politechnika Krakowska,
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Okres realizacji: 23.12.2013 – 30.04.2017

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa