Autonomia dla robotów ratowniczo-exploracyjnych (ROBREX)

Wartość Projektu: 4 998 512 PLN

Wartość dofinansowania: 4 998 512 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest wytworzenie zestawu technologii oraz odpowiedniej architektury niezbędnej do produkcji autonomicznych robotów usługowych i terenowych, a w szczególności robotów ratowniczo-eksploracyjnych, w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

Technologie wytworzone w ramach proponowanego projektu zostaną zweryfikowane na robotach zdolnych do autonomicznej realizacji zadań zleconych przez operatora, takich jak dotarcie do zadanego miejsca i jego inspekcja, dostarczenie danych operatorowi oraz autonomiczne wykonanie działań manipulacyjnych, lokomocyjnych i percepcyjnych.

Docelowym zadaniem robota będzie wspomaganie ludzi w akcjach ratowniczych i eksploracyjnych prowadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, budynkach użyteczności publicznej lub w ich bezpośrednim otoczeniu. Przykładem wykorzystania takiego robota są akcje poszukiwawcze.

Partnerzy:

  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Wrocławska
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Politechnika Poznańska


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR