AuToMa (Erasmus+)

Automatyzacja, transfer technologii i praktyki zarządzania dla rozwoju MŚP, poprawy szans na zatrudnienie i promocji przedsiębiorczości

Automation, technology transfer and managerial practices for the growth of SMEs, a better employability and the promotion of the entrepreneurship (AuToMa)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-IT01-KA202-005599 zawartej pomiędzy LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019

Budżet: 67.272,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, Italy

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland
  • TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUK), Slovakia
  • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bulgaria
  • CONSULTORES DE AUTOMATIZATION Y ROBOTICA S.A (CARSA), Spain

Cel projektu:

Projekt AuToMa ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ich dążeniu do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych poprzez umożliwienie im dostępu do innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych wspartych odpowiednim systemem zarządzania treściami szkoleniowymi.

Obecnie transfer technologii oraz inwestycje w automatyzację stają się ważnymi kwestiami strategicznymi, zwłaszcza w krajach, które starają się pozyskać nowe technologie produkcyjne. Zdolność do tworzenia rozwiązań innowacyjnych, zarządzanie nimi i ich wdrażanie wymagają nie tylko zdolności naukowych czy umiejętności technologicznych, ale również zdolności organizacyjnych, zarządczych i marketingowych. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie może pomóc w procesie przekształcania się przedsiębiorstw w podmioty nowej generacji.

Projekt AuToMa będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju wysokich umiejętności zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin automatyki, innowacji i transferu technologii oraz współdzielenia ich na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu opracowane będą otwarte szkolenia w formie dwóch ścieżek kształcenia, tj. dla pracowników technicznych oraz kadry zarządzającej, a skierowane będą do takich grup docelowych jak:

  • potencjalni przedsiębiorcy i studenci, którzy chcą rozwijać działalność w sektorze produkcyjnym;
  • przedsiębiorcy i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą poprawić swoje kwalifikacje bądź je zmienić, a także bezrobotnych, którzy pragną wypracować swoje pierwsze kompetencje zawodowe;
  • kadra uniwersytecka, pracownicy ośrodków badawczych i trenerzy przedmiotów zawodowych, którzy pragną wzbogacić lub zaktualizować swoje programy nauczania.

Rolą Instytutu PIAP w projekcie będzie adaptacja już istniejących i dostępnych materiałów szkoleniowych oraz opracowanie nowych materiałów do zastosowania we wspomnianym systemie szkoleniowym, a także czynny udział we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu, takich m.in. jak badanie potrzeb użytkowników, testowanie opracowanych rozwiązań, rozwój metodyki czy rozpowszechnianie informacji w produkcie.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. AuToMa Learning Methodology

O2. AuToMa Guidelines for the learning outputs

O3. AuToMa Resources and Learning Integrated Area

O4. AuToMa Learning Contents

O5. Handbook for AuToMa learners

O6. AuToMa website

O7. Skills assessment tools

O8. AuToMa Certificate of Achievement

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+