ARCHIMEDES

Support to security end users

Wsparcie dla użytkowników końcowych rozwiązań z sektora bezpieczeństwa.

7 Program Ramowy, numer umowy: 285061, budżet projektu:  1.539.056,00 EUR

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014

Koordynator: EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITYSCRL – EOS – Belgia

Cel projektu:  Stworzenie nowych mechanizmów zwiększających zaangażowanie użytkowników końcowych w proces badań i rozwoju produktów w obszarze bezpieczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Stworzenie nowych metod zarządzania projektami badawczymi pozwalających zmaksymalizować udział i korzyści użytkowników końcowych
 2. Promocja wspólnej kultury innowacji
 3. Zaproponowanie mechanizmów umożliwiających usystematyzowany udział przedstawicieli użytkowników końcowych we wszystkich fazach prac badawczych: definicja programu, udział w projektach, definicja niezbędnych rozwiązań prawnych, procedura testów i walidacji, wdrożenie.
 4. Promocja współpracy pomiędzy użytkownikami końcowymi a dostawcami rozwiązań, podtrzymywanie dialogu pomiędzy firmami a przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 5. Stworzenie forum internetowego/strona www usprawniającego wymianę informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań a użytkownikami końcowymi

Strona projektu: http://www.archimedes-eu.eu/

Partnerzy:

 • MINISTERIO DEL INTERIOR – MIR-ES – Hiszpania
 • INGENIERA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA-ISDEFE – Hiszpania
 • UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN – UCL – Belgia
 • HAUT COMITE FRANCAIS DEFENSE CIVILE – HCFDC – Francja
 • GERMAN EUROPEAN SECURITY ASSOCIATION EV – GESA – Niemcy
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP – Polska
 • MEDIASERVICE.NET SRL – MEDIASERVICE – Włochy