ADRexp

Active debris removal demonstration in laboratory condition experiment  (ADRexp)

Chwytak antropomorficzny do usuwania pozostałości obiektów  w przestrzeni kosmicznej

Projekt finansowany przez kontrakt z ESA (European Space Agency), numer umowy: 4000113467/15/NL/CBi

Budżet projektu: 199.000 EUR

Okres realizacji: 01.03.2015 – 01.08.2016

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Opis projektu: W ramach projektu chwytak ma zostać rozwinięty do TRL4 (walidacja w środowisku laboratoryjnym). PIAP odpowiada za analizę i wybór koncepcji, projekt wstępny i szczegółowy, produkcję, integrację i wstępne testy chwytaka. Thales Alenia Space odpowiada za techniczną specyfikację projektu oraz za przeprowadzenie finalnych testów w Cannes.

Partnerzy: Thales Alenia Space France