Projekt ADRexp

Chwytak antropomorficzny do usuwania pozostałości obiektów w przestrzeni kosmicznej – Active debris removal demonstration in laboratory condition experiment (ADRexp).

W ramach projektu powstanie chwytak rozwinięty do poziomu TRL4 (walidacja w środowisku laboratoryjnym). PIAP odpowiada za analizę i wybór koncepcji, projekt wstępny i szczegółowy, produkcję, integrację i wstępne testy chwytaka. Thales Alenia Space odpowiada za techniczną specyfikację projektu oraz za przeprowadzenie finalnych testów w Cannes.

Okres realizacji: 01.03.2015–01.08.2016

Budżet projektu: 199.000 EUR

Numer umowy: 4000113467/15/NL/CBi, projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy: Thales Alenia Space, France