29-03-2018

PIAP partnerem konkursu Innowator Mazowsza

PIAP został partnerem jubileuszowej edycji konkursu Innowator Mazowsza dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim, który organizuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Już po raz 10. można ubiegać się o tytuł Innowatora Mazowsza. Konkurs, któremu Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP partneruje po raz kolejny, jest adresowany do osób ze świata nauki i firm cechujących się nowatorskim podejściem do gospodarki.

Każda firma reprezentująca sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadząca działalność na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 10 lat oraz mogąca wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w ostatnich pięciu latach i stosowanymi w firmie na co dzień może wziąć udział w konkursie. Adresatami są również mieszkający na Mazowszu dynamicznie i kreatywnie działający naukowcy, którzy nie ukończyli 39 lat, zakończyli przewód doktorski lub uzyskali stopień doktora w ostatnich trzech latach.

W tegorocznej edycji do wygrania są:

w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce – 25 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce – 15.000 zł

II miejsce – 12.500 zł

III miejsce – 10 000 zł

PIAP w ramach partnerstwa oferuje laureatom udział w warsztatach druku 3D.                                                                                                                                                                          

Wnioski konkursowe należy składać na odpowiednich dla każdej kategorii formularzach zgłoszeniowych do 27 kwietnia 2018 r. – osobiście lub przesyłając je pocztą  na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Al. Solidarności 61
03–402 Warszawa

z dopiskiem „Innowator Mazowsza”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma”, „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (sekretariat czynny do godz. 16.00).