26-01-2018

Jubileuszowa edycja konkursu Młodzi Innowacyjni

Już po raz dziesiąty PIAP organizuje konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

Poprzednie edycje konkursu cieszyły się z dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich liczących się polskich uczelni, których absolwenci zgłosili swoje najlepsze prace.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Komitetu Metrologii PAN, Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz pod patronatem medialnym kwartalnika naukowo-technicznego „Pomiary Automatyka Robotyka”.

Prace będą oceniane przez niezależną komisję złożoną z wybitnych ekspertów z dziedzin automatyki, robotyki i pomiarów. Przewodniczącym komisji jest prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, członek korespondent PAN, Fellow of IEEE.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Warszawie 21 marca 2018 r., podczas konferencji naukowej AUTOMATION 2018, co pozwoli na kontakt z szerokim środowiskiem naukowym.

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe zostały dołączone poniżej w załącznikach.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 23 lutego 2018 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres konkurs@piap.pl. Przyjmujemy prace obronione po 1 stycznia 2016 r.