IX Kongres Gospodarczy w Katowicach: nagroda TERAZ POLSKA dla Instytutu PIAP za robota PIAP FENIX. Nagrodę odebrał Maciej Cader (drugi z lewej).

IX Kongres Gospodarczy w Katowicach: nagroda TERAZ POLSKA dla Instytutu PIAP za robota PIAP FENIX. Nagrodę odebrał Maciej Cader (drugi z lewej).