Zdzisław Kowalczuk, POLSPAR (fot. PIAP)

Zdzisław Kowalczuk, POLSPAR (fot. PIAP)