Prof. nzw. dr inż. Jacek Korytkowski, Instytut PIAP (fot. PIAP)

Prof. nzw. dr inż. Jacek Korytkowski, Instytut PIAP (fot. PIAP)