Jan Staniłko, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MR oraz Krzysztof Zaręba, naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej MR (fot. PIAP)

Jan Staniłko, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MR oraz Krzysztof Zaręba, naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej MR (fot. PIAP)