Instytut PIAP, patio między budynkami 3 i 4 (fot. J. Frontczak)

Instytut PIAP, patio między budynkami 3 i 4 (fot. J. Frontczak)